Nu är vi Kiwa Inspecta

Nu är vi Kiwa Inspecta

Under 2017 bytte Inspecta varumärke och blev Kiwa Inspecta. Förändringen innebar ett nytt namn, ny logotyp och tre nya huvudfärger: vitt, blått och rött.

Från den 1 februari 2018 har vi också nya juridiska bolagsnamn. Läs mer nedan.

Read this information in English

Varför byter vi varumärke?

2015 fick Inspecta en ny ägare i det nederländska företaget Kiwa Group, verksamt i över 40 länder världen över. Varumärkesbytet omfattar alla Inspecta-länder i norra Europa och innebär att vi tillsammans tar ett kliv mot att fullt ut bli en del av den internationella Kiwa-familjen. Som Kiwa Inspecta blir det tydligare att vi levererar samma höga kvalitet över hela världen. 

Vad förändras och vad förändras inte?

Vårt namn, vår logotyp och vår färgsättning är ny. Men även fortsättningsvis kommer vi att sätta våra kunders säkerhet och lönsamhet främst – och som Kiwa Inspecta strävar vi efter att bli ännu bättre på att möta dina behov.

  • Vi har kvar alla våra 26 kontor i Sverige, med samma expertis och skickliga medarbetare som förut

  • Du kommer kunna nå oss på samma telefonnummer som vanligt

  • Våra mejladresser uppdateras efter sommaren, men de gamla mejladresserna fortsätter att fungera under en lång tid framöver

Så går varumärkesbytet till

Den 16 maj ändrades vår hemsida, våra sociala medier och våra annonser till det nya utseendet. Hemsidan hittar du som vanligt på inspecta.se, men den bär nu Kiwa Inspectas namn och nya färger.

Framemot sommaren kommer du att börja se Kiwa Inspectas logotyp på bland annat våra bilar och våra medarbetares arbetskläder Men allt byts inte över en natt, så den gamla logotypen kommer fortfarande synas på sina håll under det kommande året.

Från den 1 februari 2018 ser du förändringen i din brevlåda och mailkorg. Då börjar nämligen rapporter, certifikat och fakturor skickas ut med Kiwa Inspectas logotyp och ny grafiska utseende. Vi börjar samtidigt använda våra nya besiktningsskyltar.

Frågor och svar

 Jag är leverantör till Kiwa Inspecta. Vilket bolagsnamn ska jag skriva på fakturor till er?

Från den 1 februari 2018 ändras våra juridiska bolagsnamn. Det innebär att du ska ange Kiwa Inspecta AB, Kiwa Inspecta Technology AB eller Kiwa Inspecta Nuclear AB när du adresserar fakturor till oss. Läs mer information om fakturering här.

 Var hittar jag er hemsida framöver?

Vår hemsida kommer finnas kvar på www.inspecta.se ett bra tag framöver. Den har däremot klätts om i Kiwa Inspectas färger och fått den nya logotypen.

 

 Påverkar bytet av varumärke befintliga kontrakt och  certifikat?

Nej, de är giltiga på samma sätt som tidigare. Kontrakt, certifikat, våra ackrediteringar och andra officiella dokument påverkas alltså inte av varumärkesbytet. 

 

 När byter era officiella dokument utseende?

Från den 1 februari 2018 ser du förändringen i din brevlåda och mailkorg. Då börjar nämligen rapporter, certifikat och fakturor skickas ut med Kiwa Inspectas logotyp och ny grafiska utseende. Vi börjar samtidigt använda våra nya besiktningsskyltar.

 

Vilka är era nya juridiska bolagsnamn?


– Kiwa Inspecta AB  (f.d. Inspecta Sweden AB)

– Kiwa Inspecta Technology AB  (f.d. Inspecta Technology AB)

– Kiwa Inspecta Nuclear AB  (f.d. Inspecta Nuclear AB)

 

Varför är det en bäver i logotypen?

Bävern är ett hårt arbetande djur som bara återfinns i friska vattendrag och välmående natur. Dessutom är bävern bra på samarbete och är en av djurrikets bästa ingenjörer. På samma sätt arbetar Kiwa-företagen tillsammans för att skapa hälsosamma miljöer för kunder och samhälle.  


Vad betyder Kiwa?

Det första Kiwa-företaget grundades i Holland 1948 för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet. Namnet på det företaget var Keuringsinstituut voor WaterleidingArtikelen (Institutet för undersökning av vattenledningsartiklar). För att inte orsaka onödiga tungvrickningar valde man att förkorta namnet till Kiwa.We are becoming Kiwa Inspecta

Inspecta Sweden will be known as Kiwa Inspecta starting May 16th 2017. The process of introducing our new brand name, logo and visual identity will be done stepwise during the coming year. Our official documentation will be rebranded February 1st 2018.

Why we are changing brand name

We are a part of the global Kiwa Group since the summer of 2015. The change to Kiwa Inspecta is a natural next step into the Kiwa family, a step that all former Inspecta countries will take within the next year. As a part of Kiwa Group we act for safety and sustainability in more than 40 countries worldwide.

As Kiwa Inspecta we make the commitment to uphold the same high quality that Kiwa stands for across the globe. Under our new name we will continue to improve our competence levels and put even more focus on fulfilling the needs of our customers. 

What changes and what remains the same? 

Our name, our logotype and our company colors are new. But the way we put the safety and profitability of our customers foremost remains the same. As Kiwa Inspecta we strive to be even better in providing you with the solutions that works best for your specific needs.

  • We will keep our 26 offices in Sweden, with the same high expertise and skilled employees as before.

  • You will reach us at the same telephone numbers as before.

  • Our e-mail addresses will be updated after the summer, but the old e-mail addresses will remain valid for a substantial time.

The rebranding process

On May 16th our website, our social media accounts, our newsletters and ads will get a new look and feel. You will still find our website at www.inspecta.se, but it will have the red, blue and white of the new Kiwa Inspecta visual identity.

Closer to summer you will see the Kiwa Inspecta logotype on our cars, clothes and other places which carries our logo. But everything will not change overnight, so you will still be able to see the old logotype here and there during the coming year.

From February 1st 2018 our official documents will be updated with the new logotype. We will also start using our new inspection signs at this time. 

Q & A

I'm a supplier to Kiwa Inspecta. Which company name should I use for invoices?
I'm a supplier to Kiwa Inspecta. Which company name should I use for invoices?

Our registred company names will change on Februart 1st 2018. Invoices should therefore be addressed to Kiwa Inspecta AB, Kiwa Inspecta Technology AB or Kiwa Inspecta Nuclear AB.

Where will I find your website from now on?

Our website will still be at www.inspecta.se. It will however be carrying the new logotype and new brand colors.

Will the name change affect existing contracts or certificates?

No, they are valid in the same way as before. Contracts, certificates and other official documents are not affected by the change of name, logo and brand.

When will your official documentation change appearance?

From February 1st 2018 our official documents will be updated with the new logotype. We will also start using our new inspection signs at this time.

Which are your new registered company names?

– Kiwa Inspecta AB  (f.d. Inspecta Sweden AB)

– Kiwa Inspecta Technology AB  (f.d. Inspecta Technology AB)

– Kiwa Inspecta Nuclear AB  (f.d. Inspecta Nuclear AB)

Why do you have a beaver in your logotype?

The beaver is a hard worker that can only be found in healthy water and environments. It has a long tradition as the mascot for the Kiwa companies. The beaver is also known to be great at collaborating and is one of the best engineers of the animal kingdom. In the same way the Kiwa companies are working together to create healthy environments for our customers and the society at large.

What does the name Kiwa mean?

The first Kiwa company was founded in Holland in 1948 to secure the water quality in the cities. The name of the company was Keuringsinstituut voor WaterleidingArtikelen – Institution for the Examination of Waterworks Articles. Later it was decided that Kiwa was somewhat easier to say and remember for customers, and the abbreviation became the brand name that is still held today.