Lyft, last och kran – introduktion till gällande säkerhetskrav

Lär mer om gällande regelverk

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt. I denna kurs kommer vi även översiktligt beskriva andra regelverk t ex regler för trycksatta anordningar och vad man bör tänka på kring CE-märkning vid upphandling.

Med utbildning minskar du risken för antalet olyckor och tillbud. Våra kurser uppfyller myndigheternas krav på dokumenterad utbildning och bygger på lång erfarenhet från besiktning och kontroll. Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

Program

Programpunkter

1. Regelverk för skydd och säkerhet

2. Översikt över lyftområdet

3. Säker drift och användning

4. Regler för besiktning och kontroll

5. Kort info. Om regler för trycksatta anordningar

6. Gällande föreskrifter inom lyft och tryckområdet

7. CE märkning och upphandling

Praktisk information