Lyft, last och kran – introduktion till gällande säkerhetskrav

Lär mer om gällande regelverk

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.

Med utbildning minskar du risken för antalet olyckor och tillbud. Våra kurser uppfyller myndigheternas krav på dokumenterad utbildning och bygger på lång erfarenhet från besiktning och kontroll. Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

Program

Programpunkter

1. Regelverk för skydd och säkerhet

2. Översikt över lyftområdet

3. Säker drift och användning

4. Regler för besiktning och kontroll

5. Gällande föreskrifter inom lyft och tryckområdet

 

Praktisk information