Sammanställning och vägledning till Cisterners regelverk

Kiwa Inspecta erbjuder besökare på Skogsindustridagarna 2018 en utbildning inom regelverket kring cisterner.

Regelverken kring cisterner har varit under omarbetning och de olika myndigheterna, AV, MSB, BV och NV, har inte varit samstämmiga. Det har varit i stort sett omöjligt att leva upp till den luddiga kravbilden, men nu har läget klarnat! I den här helt nya utbildningen reder vi ut vad som gäller och presenterar ett fungerande tillvägagångssätt för att uppfylla gällande krav ifrån samtliga myndigheter. Äntligen.

Kursen ger dig

Det som ännu inte är fullt ut bestämt av regler och standarder, ännu -  Även kallad disclaimer. Kort om Naturvårdverkets cisternförskrifter som är på väg ut. De övriga förskrifterna som AFS, MSBFS, EKS m.a.p cisterner. Klargöra vad man måste samla in för cisterndata, för att komma i mål i en komplicerad verklighet. Verktygen för analysera data – här presenteras då ett antal flödesscheman för identifiering.

Program

 

 Konstruktion och tillverkning:

  • CE märkning av cistern enl. EN 1090-1
  • CE märkning av cistern för bränsle enl. EN 12285-2
  • CE märkning av cistern enl. MD maskindirektiv
  • Cistern som arbetsutrustning enl. EU Minimidirektiv
  • Cistern som byggnadsverk enl. EKS  
  • Förstakontroll enl. AFS resp. installationskontroll enl. MSBFS samt återkommande och revisonskontroll
  • Hur ser framtiden ut, CEN, EU och ev. nått från Regeringens ”Kommittén för modernare byggregler” 

Praktisk information