Alla Utbildningar

Dimensionering av cisterner enligt Eurokod

Genom europeiska konstruktionsstandarder införs nya regler för cisterner i Sverige. Det blir därför väsentligt att kunna köpa, leverera, konstruera, tillverka eller kontrollera cisterner enligt denna Eurokod och att anpassa detta till i övriga i Sverige gällande regelverk.

Kursen ger dig
Insikt i konstruktion och dimensionering av cisterner för att uppfylla BFS 2013:10-EKS 10, AFS 2005:2 och MSBFS 2014:5 med Eurokod 3. Dessutom kännedom om tillverkning och provning av cisterner enligt aktuella regelverk.

Kursen vänder sig till
Konstruktörer, projektledare och anläggningsägare och byggnadsinspektörer som jobbar med cisterner.

Program

  • Genomgång av Eurokod och aktuella nationella regelverk för cisterner
  • Dimensionering och konstruktion 
  • Tillverkning och provning enligt SS-EN 1090-2 resp. SS-EN 14015.
 

Praktisk information