Alla Utbildningar

VT – Regler för visuell kontroll

Visuell kontroll, VT innebär mätning av form och dimensioner samt syning och bedömning av diskontinuiteter. Det är den mest grundläggande formen av oförstörande provning. Enligt stödjande standarder till PED 2014/68/EU räknas visuell inspektion som en oförstörande provningsmetod.

Vid nytillverkning ska alltid en visuell kontroll utföras. Tillverkaren ska garantera anordningens säkerhet och det är bland annat därför viktigt att veta vilka krav som gäller vid visuell kontroll då detta även får utföras av tillverkaren själv, om kompetens fi nns.

Kursen ger dig
Du får ökad kunskap om hur visuell kontroll går till samt de olika acceptanskrav som finns. Du lär dig att kunna ange rätt metodik och krav vid eget utförande eller vid beställning av extern kontroll. Du får också grundläggande kunskap att kunna specifi cera hur den visuella kontrollen skall utföras och även att utföra den som egenkontroll beroende på tidigare erfarenhet.

Program

  • Genomgång av gällande standarder rörande VT

  • Utförande av visuell kontroll – EN 970 och EN17637

  • Tillämpningar och begränsningar

  • Svetsbeteckningar, svetsmetoder – EN 2553

  • Krav på personal – EN 473 och EN-ISO9712

  • Acceptansregler – EN 5817, EN10042 och EN 1090-2

  • Hänvisningar till VT i produktstandarder – EN 13445,

  • EN 13480 och EN 12952

  • Erfarenheter och exempel

Praktisk information