Alla Utbildningar

Tryckprovning med gas

Ny föreskrift AFS 2006:8 – Provning med över- eller undertryck

Tryckprovning med gas är riskfyllt men ibland nödvändigt. Från 1 juli 2007 gäller nya regler med bl a krav på ackreditering för den som ska utföra tryckprovning med gas. Enligt Arbetsmiljöverkets och Räddningsverkets föreskrifter och även tryckkärlsdirektivet, PED, är tryckprovning för att verifi era hållfastheten ett krav för utrustningar som tryckkärl, rörledningar och cisterner. Av olika anledningar, t ex för vissa material och medier, kan man inte tryckprova med vatten och då är tryckprovning med gas ofta det enda alternativet. Den som skall utföra tryck- eller täthetsprovning med gas måste följa reglerna i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2006:8. Föreskriften gäller från 1 juli 2007 och ställer bl a krav på att företaget är ackrediterat av SWEDAC. Den omfattar även andra förändringar jämfört med den gamla föreskriften AFS 1985:14. Vi förklarar gällande regler och går igenom hur tryckprovning med gas utförs på ett säkert sätt samt informerar om SWEDACs vägledning för att söka ackreditering.

Kursen ger dig
Kursen lär ut vilka risker som är förenade med provning med gas och hur man kan minska dem. Deltagaren ska efter kursen själv kunna utföra, leda och dokumentera en säker tryckprovning med gas enligt gällande krav. Kursen ger också information om kraven för ackreditering.

Program

 • Vad säger föreskriften?

 • Krav på kompetens, riskbedömning, provningsplats

 • och riskområde

 • Riskerna när man tryckprovar med gas

 • Hur hanteras riskerna?

 • Exempel på riskbedömning

 • Genomgång av erfordelig utrustning

 • Hur går en tryckprovning till?

 • Samordningsansvar, avspärrning och personsäkerhet

 • Checklista och provningsschema

 • Vad krävs för att få ackreditering?

Praktisk information