Alla Utbildningar

Tryckkärl, EN 13445

Harmoniserad standard

Direktivet PED kräver att de grundläggande säkerhetskraven, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED. Standarden är ca. 800 sidor lång och målet med kursen är att du ska förstå hur de olika delarna i EN 13445 hänger ihop med varandra och få en bra inblick i de allra viktigaste delarna av standarden.
Kursen ger dig
Du får goda kunskaper i direktivet och lär dig hur standarden EN 13445 kan tillämpas på ett praktiskt sätt vid nytillverkning av och i ombyggnadsprojekt för tryckkärl. Du lär dig att hitta lösningar i standarden som tillgodoser krav för konstruktion och dimensionering, tillverkning och kontroller.

Program

 • Krav enligt PED, AFS 2016:1 Bilaga 1, ESR

 • Klassning och modulval, CE-märkning

 • Ansvar för tillverkare och underleverantör

 • Riskanalys

 • EN 13445, standardens olika delar

 • Material enligt EN 13445-2

 • Svetsning enligt del 4 och SS-EN ISO 3834

 • Dimensionering enligt EN 13445-3

 • Tillverkning enligt EN 13445-4

 • Tillverkningskontroll och provning, EN 13445-5

 • Krav på dokumentation

Praktisk information