Lyftutbildningar

Säkra lyft och lasthantering - kursdag

Säkra lyft och lasthantering

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt. Med utbildning minskar du risken för antalet olyckor och tillbud. Våra kurser uppfyller myndigheternas krav på dokumenterad utbildning och bygger på lång erfarenhet från besiktning och kontroll. Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

NYHET! Anmäl dig till Krandagarna och Du går kursen dagen före kostnadsfritt.

Program

Kursens innehåll

 • Riskinventering och riskbedömning

 • Lagar, föreskrifter och standarder

 • Certifiering, besiktning

 • Fortlöpande tillsyn

 • Daglig tillsyn

 • Planering av lyftarbete

 • Lastkoppling, lyftvinklar

 • Kätting

 • Stållinestropp

 • Textilstropp

 • Personlyft med kran och truck

 • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods

Kursen bygger på dokumenterade kunskaper enligt:

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Praktisk information