Alla Utbildningar

Säkerhetsventiler

En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen ger en god insikt i hur säkerhetsventiler fungerar och vikten av att underhåll och installationer av säkerhetsventiler utförs på ett riktigt sätt. Kursen genomförs i samarbete med VIMAB och i deras lokaler. Här finns tillgång till väl utrustade verkstäder där den teori som tas upp genast kan tillämpas och exemplifieras på ett bra sätt. Kursdokumentationen innehåller en omfattande allmän teoridel om säkerhetsventiler och deras installation samt metoder för beräkning av kapacitet och tryckfall.

Kursen ger ökad kunskap om säkerhetsventiler avseende användning, funktion och installation för att kunna garantera en säker anläggning. Efter kursen skall deltagaren kunna ta isär och renovera en säkerhetsventil på ett riktigt sätt så att dess funktion är kvar efter renoveringen.

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete utför underhållsarbete på, nyinstallerar eller dimensionerar säkerhetsventiler.

Program

Teori om säkerhetsventiler

 
 • Konstruktion
 • Terminologi
 • Installation
 • Tryckfall
 • Krav vid inköp
 

Praktik i verkstad

 
 • Isärtagning och ihopsättning
 • Ventilens delar
 • Slipning
 • Mått och spel
 • Provtryckning
 

Praktisk information

 • Dokumentation

  Kursdokumentation innehåller en omfattande allmän teoridel om säkerhetsventiler och deras installation.

  Kursen genomförs hos VIMAB i Motala. Här finns tillgång till väl utrustade verkstäder där den teori som tas upp genast kan tillämpas och exemplifieras på ett bra sätt. www.vimab.se

 • Ladda ner Kursblad Säkerhetsventiler
 • Ansvarig

  Per Cronberg Löfmarck per.cronberg@inspecta.com