Alla Utbildningar

Introduktion SIL

Om kursen

Säkerhetsfunktioner bygger idag allt oftare på elektriska, elektroniska och elektroniska programmerbara system där SIL, Safety Integrity Level, börjar bli en allt viktigare del. Kursen ger en introduktion till SIL, vilket bygger på standarden IEC 61508.
Vanliga frågor kring SIL behandlas på tydligt och praktiskt tillämpat sätt. Vad är SIL? Vilka krav ställs när SIL-standarder ska tillämpas? Hur får man fram krav på ett säkerhetssystem? Hur uppfyller man kraven?

Kursen ger dig
En bra bas med kunskaper för att arbeta med SIL och en god vägledning för vad SIL innebär i praktiken för tillämpning i säkerhetssystem inom industrin. Du kan ta reda på vilka krav som gäller för din egen anläggning och hur du på mest eff ektiva sätt kan uppfylla dessa.

Program

  • Bakgrund, termer och begrepp

  • Standarder och krav

  • Riskanalys för SIL, riskgraf, LOPA

  • SRS – Safety Requirement Specification

  • Systemdesign

  • Verifiering och validering

Praktisk information