Alla Utbildningar

Rörledningar, EN 13480

Harmoniserad standard

Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.
Mål med kursen är att kunna förstå och tillämpa den harmoniserade standarden EN 13480 vid spänningsanalys, dimensionering, konstruktion, tillverkning och kontroll för att möta direktivets krav för rörledningar.

Kursen ger dig

Du får goda kunskaper i direktivet och lär dig hur rörstandarden EN 13480 kan tillämpas på ett praktiskt sätt vid nyprojektering och i ombyggnadsprojekt för rörsystem. Du lär dig att hitta lösningar i standarden som tillgodoser krav för konstruktion och dimensionering, tillverkning och kontroller.

Program

 • Krav enligt PED, AFS 2016:1 Bilaga 1, ESR

 • Klassning och modulval, CE-märkning

 • Ansvar för tillverkare och underleverantör

 • EN 13480, standardens olika delar

 • Rörkomponenter och rörsystem

 • Material enligt EN 13480-2

 • Svetsning enligt SS-EN ISO 3834

 • Konstruktion enligt EN 13480-3
  - Belastningsfall, spänning, provtryck, dimensionering

 • Tillverkning enligt EN 13480-4
  - Spårbarhet, toleranser, stödplacering
  - Svetsning och värmebehandling

 • Kontroll vid tillverkning, EN 13480-5
  - Metoder, personal, styrkefaktor, slutkontroll

 • Krav på dokumentation

Praktisk information