Utbildningar i Norr

Nya regler för trycksatta anordningar, AFS 2017:3, Luleå

Du kan välja att delta en eller två dagar.
1 dag 6.500 SEK + moms
2 dagar 13.000 SEK + moms

Under 2017 planerar Arbetsmiljöverket att ge ut en ny föreskrift som kommer reglera användningen och kontrollen av trycksatta anordningar. Denna föreskrift kommer att ersätta dagens AFS 2001:4 "Gasflaskor", AFS 2002:1 "Användning av trycksatta anordningar", AFS 2005:2 "Tillverkning av vissa behhållare, rörledningar och anläggningar" och AFS 2005:3 "Besiktning av trycksatta anordningar".

För den som ansvarar för arbetsmiljö, drift- och underhåll av trycksatta anordningar med tillhörande utrustning och för övrig personal, operatörer, mekaniker etc. är det viktigt att veta vad som gäller och hur man uppfyller kraven. 

Kurserna ger dig

Kursen ger goda kunskaper i regelverk kring tekniska krav och krav på tillsyn och kontroll. Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest eff ektiva sätt kan uppfylla kraven i din egen anläggning. Dag 2 lär dig metodiken så att du kan planera och utföra riskbedömning och fortlöpande tillsyn, FLT. Under dag 2 ingår också en kort beskrivning av de kommande kraven på att pannoperatörerna skall ha en giltig certifiering att ingå (övergångsregler gör att dessa träder i kraft först 3 år efter att föreskriften börjat gälla).

Program

Dag 1 Nya regler för trycksatta anordningar (exempelvis cisterner, vakuumkärl, tryckkärl, panna, rörledning)

Översikt av gällande regelverk:

– AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”

 • Villkor för trycksättning

 • Kontrollklass

 • Första kontroll

 • Återkommande kontroll

 • Dagliga rutiner, säkert arbete

 • Nyinvesteringar och projekt

 • Reparation och ombyggnad

Dag 2 Ansvar för anläggningsägare

 • Krav kring användning av trycksatta anordningar (AML, AFS 2001:1, AFS 2006:4 och AFS 2017:3)

 • Livslängsjournal

 • Riskbedömning: Omfattning, metoder, dokumentation

 • Riskinventering: Riskanalys och riskvärdering

 • Fortlöpande tillsyn, FLT

 • Tillsynsprogram, personal, dokumentation

 • Uppföljning och åtgärder

 • Övervakning av pannor, märkning, ensamarbete

 • Kommande krav poå certifiering av pannoperatörer kategori I-IV

Praktisk information

 • Tid: 08:30-16:30 båda dagarna.

  Det angivna priset  1 dag för 6500 SEK eller 2 dagar för 13000 SEK är exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

 • Ansvarig