Alla Utbildningar

Praktisk FEM-analys av tryckkärl

När man utför spänningsanalyser av tryckkärl ställs man inför ett antal valsituationer och det finns fällor som man kan leda till felaktiga slutsatser. Vi visar på för- och nackdelar med olika metoder, ger tips om arbetssätt samt varnar för typiska felkällor när du gör en analys utförd med FEM. Kursen sträcker sig över två dagar och baseras på standarden EN13445. Innehållet bygger till stor del på exempel utförda i programmet Ansys, men är ändå vara användbart för den som använder annat FEM-program.

För att delta i kursen rekommenderar vi grundläggande kunskap om FEM samt grundläggande kunskap om spänningsanalys och utmattningsberäkning av tryckkärl (EN13445-3 kap 18, annex B och C). Se Inspectas kurs ”Spänningsanalys och utmattningsdimensionering, EN 13445-3”.

Kursen ger dig insikt i hur spänningsanalys praktiskt används i kombination med datorprogram för FEM-analys.

Program

 • När används spänningsanalys? När får man inte använda spänningsanalys?

 • Spänningsklassificering kontra gränslastanalys

 • Val av element-typ, mesh-typ, mesh-densitet

 • Vad är störningslängd, och hur påverkar det min analys?

 • Randvillkor – ”fällor och fel”

 • Stutslaster

 • Samverkan av flera lastfall

 • Vilka resultat är värdefulla för utvärdering?

 • Linearisering av spänningar

 • Analys av flänsar – olika sätt att definiera randvillkor

 • Hur hantera instabilitet, såsom buckling etc

 • Exempel på utmattningsanalys. Vilken inverkan har formavvikelser?

 • Kontaktvillkor

 • Kvalitetssäkring – metoder för att säkerställa att resultatet återspeglar den avsedda frågeställningen

 • Rapportutformning

Praktisk information