Alla Utbildningar

Plast och kompositmaterial

Plast och komposit är fantastiska material som innebär stora möjligheter för industrin. Materialen används i allt större utsträckning för hantering av såväl vatten och avlopp som starka syror och korrosiva vätskor. Som alltid är det av största vikt att ställa rätt krav vid upphandling och installation. Det gäller också att vara uppmärksam på vilka olika krav på kontroll, besiktning och provning som gäller.

Kursen hjälper dig att snabbt få en överblick av vad som gäller, vad som är speciellt för plast och komposit och vad som känns igen från arbeten med metalliska material.

Kursen ger dig
Information och orientering om våra vanligaste plaster, med fokus på de glasfiberarmerade härdplasterna, risker och skadetyper. Vidare ges en översyn och en genomgång av svenska och europeiska lagar, krav och gällande standarder för glasfiberarmerade tankar och rörledningar, exempelvis EN 13121. Rena konstruktions- och hållfasthetsberäkningar behandlas ej.

Program

 • Grundläggande om plast och komposit

 • Grundläggande om GAP – hartstyper, armering, skademekanismer

 • Vad gäller vid återkommande besiktning av plast?

 • Övriga myndighetskrav vid tillverkning och installation

 • Översyn och genomgång av gällande standarder
  – Plastkärlsnormer 1983
  – Plaströrledningsnormer 1988
  – EN 13121 GAP-tanks and vessels for use above ground
  – EN 14692
  –  SSG standarder 7670,7600, 7801, 7805-7810

Praktisk information