Alla Utbildningar

CE-märkning och PED

Inköp, beställning, brukaransvar

 

Ny PED har kommit och ska gälla från och
med 19 juli 2016. Under en mycket komprimerad
dag får du information om PED
som helhet och nyheter i synnerhet. Du får
kunskap om när PED gäller, hur man klassar
i kategorier och moduler, hur standarderna
hänger ihop med föreskriften och mycket mer.
Lärare: Christina Persson
Kurslängd: 1 dag (komprimerad variant, ges oftast
som tvådagars kurs)

Både EUs många produktdirektiv och vår nationella lagstiftning påverkar konstruktion och tillverkning vid projekt för nybyggnad och ombyggnad inom industrin. För dig som vill veta hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop reder vi ut begreppen. Exempel visar kraven och vilka möjligheter du, som köpare eller tillverkare har att påverka dessa vid upphandling.

Kurserna ger dig

En rejäl genomgång av innehållet i PED, så att det sedan blir lättare att hitta rätt och förstå innebörden i denna inte alltför lättlästa skrift.

Program

CE-märkning och Tryckutrustningsdirektivet PED
– Inköp, beställning, brukaransvar

 • Förskrift och direktiv

 • Terminologi - viktiga begrepp inom PED

 • Produktansvar och produktsäkerhet

 • Föreskrifter för tryckbärande anordningar

 • Klassning och moduler i AFS 2016:1

 • Vad är ett aggregat?

 • Harmoniserade produktstandarder

 • Riskanalys

 • Gäller PED vid ombyggnad?

 • Krav på material och svetsning

 • Oförstörande provning och provtryckning

 • NY PED

Övningsexempel

Genom övningsexempel lär ni er vilka krav PED ställer på just er tryckbärande anordning.

Får den CE-märkas eller är den kanske helt undantagen från PED?

Vi går också igenom vilka krav PED ställer på tryckbärande anordningar som inte får CE-märkas samt hur ni påverkas av ert val av modul och vilken valfrihet ni har.

Mål med kursen.

Deltagarna ska kunna göra klassning enligt PED. De ska också förstå vad föreskriften säger om material, svetsning, hållfasthet och provning. De ska framför allt ha insikt i vad det innebär att ta på sig tillverkaransvaret för en produkt och de dokumentationskrav detta innebär.

Praktisk information