Alla Utbildningar

OFP – Vad är det?

Oförstörande Provning (OFP) betyder provnings- eller undersöknings-metoder, som utan att förstöra eller deformera materialet, kontrollerar svets, konstruktioner och material efter felaktigheter på eller under ytan. OFP används för att verifi era en anordnings säkerhet eller en svetskvalitet.

För den som arbetar med inköp, drift, säkerhet, konstruktion och beräkning är det viktigt att kunna välja rätt OFP-metod och metodik. Kunnig personal är en förutsättning för att kunna leva upp till de krav som ställs vid tillverkning av t ex tryckbärande anordningar enligt PED. Standarden säger att tillverkaren skall garantera anordningens säkerhet med avseende på inre och yttre fel. Kursen behandlar även fortlöpande provning för att förhindra haverier och driftstörningar.

Kursen ger dig

Kursen ger ökad kunskap om de olika OFPmetodernas för- och nackdelar i syfte att kunna rekommendera och beställa rätt typ av provning och i rätt omfattning.

Program

  • Olika OFP-metoder – MT, PT, RT, UT, VT, ET och LT

  • För- och nackdelar med olika OFP-metoder

  • När kan respektive metod användas

  • Vad kan man hitta med de olika metoderna

  • Hur går det till?

  • Genomgång av olika OFP-metoder

  • Förutsättningar som måste uppfyllas för en meningsfull provning

  • Vad säger standarder om OFP

Praktisk information