Alla Utbildningar

Materiallära för svetsare

Skador på material kan uppstå på många sätt och av olika anledningar. Ofta kan det bli mycket dyrbart för industrin med skadornas följder och reparationer. Vi höjer kompetensen hos dina medarbetare med en kurs i tillämpad materiallära.

Kursen syftar till att kompetensutveckla anställda inom verkstadsindustrin inom materiallära, järn och stål samt legeringsämnen och dess inverkan. Kunnig personal betyder besparingar genom att man undviker onödiga stopp på grund av oförutsedda haverier som orsakats av skador. Även kostnaderna för komponenter och underhåll minskar.

Kursen ger dig

Efter kursen ska deltagarna ha god kunskap om materiallärans grunder och de vanligaste skadorna och därigenom kunna förebygga fel och skador i sitt arbete.

Program

  • Grunderna kring järn, stål och legeringsämnen

  • Värmebehandling, avspänningsglödgning och normalisering

  • Materialcertifikat, och vad som redovisas i ett certifikat

  • De vanligaste svetsmetoderna, för- och nackdelar

  • Svetsprocedurer och WPS samt vad man utläser av en WPS

  • De vanligaste svetsfelen och hur man undviker dem

  • Oförstörande provning - fördelar och begränsningar

Praktisk information