Alla Utbildningar

Lagerinredning - Säkerhet och krav

Ställage, pallställ och lagerinredningar har oavsett typ och placering krav på bland annat tillsyn och säker arbetsmiljö. I kursen tar vi upp lagar, föreskrifter och standarder kopplat till pallställ och tillsyn.

Kursen utgår från bl a standarden: ”SS-EN 15635:2008 Stationära lagerinredningar i stål – Montage, drift och underhåll”

Vi behandlar vanliga problem och risker och hur man praktiskt kan utföra tillsyn av pallställ och identifiera risker i lagermiljöer. Genom ökat medvetande får du bättre underhåll och kan undvika och förebygga kostsamma olyckor.

Kursen ger dig
Förståelse för krav som finns i föreskrifter och standarder och hur de kan uppfyllas. Kunskapen ger dig en bra plattform för att se risker, bedöma skador och uppnå bättre säkerhet i lagermiljö.

Inga förkunskaper behövs.

Program

  • Arbetsmiljölagen och ansvaret

  • Ställagelära och standarder

  • Tillsyn och regler

  • Standarden SS-EN 15635:2008

  • Vanliga problem och risker

  • Bedömning av skador och defekter

  • Praktiska exempel och frågor

Praktisk information