Alla Utbildningar

Kvalitetsstyrning av svetsade produkter

De senaste åren har många olika standarder för svetsning reviderats. Svetsande verkstäder för tryckkärl, rör, rälsgående fordon, stålkonstruktioner med mera har kunnat se stora förändringar. Systemet med svetslicenser har upphört och ersatts med andra krav. Rutinbeskrivningar för svetsverksamheten skall verifi eras mot fordringar i kvalitetsstandarder. Svetsande verkstäder måste anpassa sig till kraven i de europeiska och internationella standarderna inom svetsområdet. Det gäller standarder för kvalitetskrav, för kvalificering av svetsprocedurer och för svetsande personal. Beställare av svetsade produkter måste också anpassa sin inköpsorganisation mot de nya förutsättningarna.

Kursen omfattar alla väsentliga delar i svetsprocessen, de nya kraven och hur man kan uppfylla dem.

Kursen ger dig

Tillverkare får hjälp att förstå och uppfylla de nya kraven, praktiska tips och idéer för att jobba eff ektivt. Beställare får information om de möjligheter att ställa krav på svetsande verksamhet som de nya standarderna medger. Kursdeltagaren får ta del av erfarenhet från andra företag och våra kursledare.

Program

 • Att införa EN ISO 3834 i svetsteknisk produktion.

 • Genomgång av utmaningarna i EN ISO 3834.

 • Krav på svetsansvarig.

 • Vad innebär det att följa EN 287/EN ISO 9606 och EN 1418 vid svetsarprövning.

 • Rekommendationer om hur man behöver lägga upp sitt system för svetsarprövning.

 • Erfarenheter av EN 287/EN ISO 9606

 • Förlängningar av svetsarprövningsintyg.

 • Svetsprocedurkvalificering - Genomgång av EN ISO

 • 15607, EN ISO 15609 och EN ISO 15614-1

 • Föreskrifter och standarder allmän genomgång. Samband mellan föreskrifter och standarder

 • Föreskrifter och standarder för tryckkärl, rörledningar, rälsgående fordon och stålkonstruktioner.

 • Koppling mellan produktstandarder och svetsstandarder

Praktisk information