Alla Utbildningar

Korrosion inom processindustrin

Korrosionsskador kostar årligen mångmiljonbelopp för industrin. Även relativt små skador kan, om de är oförutsedda, slå ut enstaka komponenter eller stoppa hela processystem. Kursen hanterar grunderna inom våtkorrosion och elektrokemi, olika begrepp och hur olika korrosionsmekanismer uppkommer. Korrosion under isolering (CUI) kommer att diskuteras. Några skillnader i korrosionsmekanismer mellan låg- och höglegerade stål diskuteras även. Vidare tas några exempel på skadefall upp och hur dessa hade kunnat undvikas genom materialval eller konstruktion.

Kursen ger dig

Du får förståelse över vilka faktorer som medverkar till korrosion, kunskap om verksamma åtgärder mot korrosion samt nyttiga erfarenheter från korrosionsskador i branschtypiska anläggningar.

Program

  • Korrosionslärans grunder och begrepp.

  • Olika typer av våtkorrosion.

  • Korrosion under isolering (CUI).

  • Korrosionsegenskaper hos vanliga konstruktionsmaterial.

  • Metodik vid skadefallsutredningar.

  • Hur man kan hantera korrosion.

Praktisk information