Alla Utbildningar

Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar

Vilken kännedom om anläggningens kondition och återstående livslängd krävs för att kunna uppnå den säkerhet och ekonomi som är nödvändig för en anläggnings överlevnad på längre sikt?

I kursen presenteras systematik och metoder som används för att kunna bedöma kondition och återstående livslängd av en anläggnings olika mekaniska system och komponenter. Vidare behandlas hur underlag och sättet att genomföra provning och analyser ger möjligheter och sätter gränser för bedömningarna hur olika skademekanismer inverkar på designlivslängd och återstående livslängd och hur konditions- och livslängdsanalyser kan förbättra säkerhet och tillgänglighet samt optimera anläggningens ekonomi.

Program

Dag 1

 • Definitioner, begrepp och strukturer i livslängdsarbete innehållande konditions- och livslängds-analyser

 • Metodik i livslängdsarbete

 • Skademekanismer

 • Oförstörande provning

 • Förstörande provning

Dag 2

 • Besiktning

 • Mekaniska komponenter

 • Spännings- och brottmekaniska analyser

 • Riskanalys

 • Ökad tillförlitlighet genom analys

Dag 3

 • Praktikfall

Praktisk information