Isometrier och svetsbeteckningar

Att få en isometrisk ritning i handen kan vara en ganska förvirrande upplevelse om man sedan tidigare mest har arbetat med planritningar. Varför är ritning­arna inte skalenliga och hur ska man förstå om röret går uppåt eller nedåt, åt söder eller väster? I kursen görs en grundläggande genomgång av hur en isome­trisk ritning ser ut och kan användas.

Genom svetsbeteckningar förmedlar konstruk­tören hur fogning av olika detaljer ska ske för att uppfylla de krav som ställs på en konstruktion. Av denna anledning är det därför viktigt att kunna förstå och tolka svetsbeteckningar så att svetsningen utförs på rätt sätt. I kursen görs en grundlig genomgång av de vanligaste svetsbeteckningarna samt hur dessa ska tolkas för att tillgodose de uppsatta kraven.

Kursen ger dig en förståelse för hur en isometrisk ritning fungerar och de fallgropar som finns då man läser ritningen. Vi kommer att gå igenom hur rör och rördelar anges på ritningen samt prata om hur stöd anges. Vi går även in på rördimensioner och material­beteckningar.
Kursen ger dig grundläggande kunskap i att rita och tolka svetsbeteckningar enligt standard SS-EN ISO 2553:2014.

Kursen vänder sig till personer inom drift, underhåll och inspektion som behöver kunskap om hur isometriska ritningar ska användas.

Program

Del 1 Svetsbeteckningar:
- Ritningsregler och svetsbeteckningar – SS-ISO 2553
- Svetsdefekter – ISO 5817
- Svetsbeteckningar och symboler
- Vad betyder text och symboler i praktiken? Hur påverkar det svetsarens arbete?
- Exempel och övningar

 

Del 2 Isometriska rörritningar:
Hur läser man en isometrisk ritning?

 

Praktisk information