Lyftutbildningar

Förarkurs mobila arbetsplattformar (skylift), Sundsvall

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken. Vår utbildning lär ut en säkrare hantering av mobila arbetsplattformar och hjälper dig minska antalet olyckor. Våra kurser bygger på lång erfarenhet och tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878.

Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

         

Program

Kursens innehåll

 • Riskinventering och riskbedömning

 • Myndighetskrav

 • Säkerhetsregler

 • Förarkrav

 • Fortlöpande och daglig tillsyn

 • Praktik, körning och tillsyn

 • Erfarenhetsåterföring - ett antal olyckor och haverier redovisas.

Kursen bygger på dokumenterade kunskaper enligt:

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Utbildning enligt SS-ISO 18878 Mobila arbetsplattformar, Utbildning för förare.

Praktisk information

 • Hålltider: Kl.08:00 - 16.00.

  Plats: Teori vid Sundsvallskontoret/Bergsgatan 130. Praktik sker i industriområde ca 5 km från Kiwa Inspecta.

  Klädsel lämplig för praktik.

  Utbildningsbevis
  Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsbevis i storlek “plastkort”. Utbildningsbeviset kan då alltid finnas med i plånboken. Skriftligt prov finns alltid i våra kurser.

  Företagsintern kurs
  Kursen hålls även som företagsintern. Välj ur "menyn" och vi skräddarsyr en utbildning som passar ditt företag. Om så önskas kan företagets interna regler ingå. Lärare är våra erfarna besiktningsingenjörer. För diskussion om innehåll, kursuppläggning och kostnad, kontakta Inspectas lokala kontor.

 • Ladda ner Kursblad Mobila arbetsplattformar
 • Ansvarig

  Stefan Åkersten stefan.akersten@inspecta.com