Alla Utbildningar

Avsäkring och dess processdesign

Målet med kursen är att öka medvetandet om avsäkringens
betydelse samt hur man får en bra, funktionell och kostnadseffektiv avsäkring av sin anläggning i enlighet med gällande regler.

Vi tar upp de delar inom konstruktion, processteknik och instrument som berör just säkerhetsventiler och avsäkring. Kursen ger dig en orientering i de teorier som behövs vid konstruktion och design av system för avsäkring, samt hur dessa teorier tillämpas praktiskt. Kursen syftar också till att ge inblick i de regler som gäller i olika fall och hur de bör läsas och tillämpas.

Program

Dag 1 och 2

 • Gällande regler för avsäkring, PI-diagram

 • Termodynamik, Mollierdiagram, data för media

 • Säkerhetsventiler och sprängbleck

 • Dimensionering av SV, kapacitet, flöden

 • Installation av SV, strömningsteknik, tryckfall

Dag 3 och 4

 • Identifiering och beräkning av avsäkringsfall

 • Reglerventiler, installation, drift och flöde

 • Termisk expansion och ångbildning

 • Yttre brand, värmeväxlare, tubbrott

 • Säkerhet kring pumpar

Praktisk information

 • Tid: kl. 08:30-16:30.

  Det angivna priset är 24 000 SEK exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

  Dokumentationen omfattar grundläggande teorier och reglernas inverkan på avsäkring. Omfattningen av exempel och text sträcker sig över såväl petrokemi och cellulosaindustri som kraftvärmeteknik och enklare ångsystem.

   

 • Ladda ner Kursblad - Avsäkring och processdesign
 • Ansvarig

  Mats Dahlrot mats.dahlrot@kiwa.com