Alla Utbildningar

ATEX - Anläggningar och användare

ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006. Alla anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska ha genomfört en riskbedömning med tillhörande zonklassificering samt utarbetat ett explosionsskyddsdokument för anläggningen.

Kursen ger dig
Vi har fokus på användardirektivet och ger information i hur den påverkar din anläggning och ditt sätt att arbeta.  

Program

Användardirektivet ATEX 1999/92/EC

 • Omfattning och krav

 • Riskbedömning enligt direktivets krav

 • Zonklassning

 • Explosionsskyddsdokument

 • Standarder och andra hjälpmedel

Praktisk information

 • Tid: kl. 08.30:00-16:30

  Pris 6500 kr exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

   

 • Ladda ner Kursblad Atex
 • Ansvarig

  Ulrik Schmatz Ulrik.Schmatz@kiwa.com