Bokningsvillkor

Bokningsvillkor för Kiwa Inspecta Academy

Anmälan
Vi bör ha din anmälan senast en vecka före kurs- och seminariestart.
Antalet platser är begränsat, men vi tar emot anmälningar så länge det finns platser kvar.

Avbeställning
Uppdrag som avser utbildning får avbokas fram till fjorton (14) dagar före kursstart dock med en rätt för Inspecta att erhålla ersättning för 50 % av den avtalade kursavgiften. Avbokning som sker senare än fjorton (14) dagar före kursstart debiteras med full avgift. Kunden äger dock rätt att ersätta anmäld deltagare med en annan person utan avgift.

Vid för få anmälda deltagare har Kiwa Inspecta Academy rätt att ställa in en planerad utbildning. Vid dylika fall har Kunden rätt att återfå hela kursavgiften. Om avbokningen sker så sent som tre (3) dagar före planerad kursstart har Kunden även rätt till ersättning för eventuella kostnader som må ha uppstått såsom t.ex. bokad resa för deltagare.

....

Booking terms and conditions for Kiwa Inspecta Academy

Booking
We must receive your booking no later than one week before the course or seminar. Seating is limited but we do accept bookings as long as there are places left.

Cancellation
Assignments relating to education may be cancelled up to fourteen (14) days prior to the course start, however Kiwa Inspecta Academy reserves the right to 50% compensation of the agreed course fee. Cancellations made later than fourteen (14) days prior to the course start date will be charged the full fee. The customer owns the right to replace the registered participant with another person without charge.

Kiwa Inspecta Academy reserves the right to cancel a scheduled course if the total amount of participants is low. In such cases, the customer has the right to a full refund of the course fee. If the cancellation is made as late as three (3) days prior to the scheduled start of the course, the customer has the right to compensation for any costs that may have arisen, such as e.g. booked travel for participants.