Material och Korrosion

Material och Korrosion

Vi har ledande kunskap inom materialteknik och korrosionslära och lång erfarenhet av att utföra skade- och haveriutredningar samt konditions- och livslängdsbedömningar.

En skade- eller haveriutredning ger dig en god grund för att kunna besluta om effektiva fortsatta åtgärder.

Våra tjänster ger dig kunskap om orsakerna vid haverier och fel och vi ger dig rekommendationer hur du ska undvika det i framtiden. Det ger dig de bästa förutsättningarna för att besluta om din utrustning behöver bytas ut eller inte och hur du bäst ska lägga upp provnings- och inspektionsprogram.

Läs mer om:

Skade- och haveriutredningar

Konditions- och livslängdsbedömningar

Korrosionsstudier