Riskbaserad inspektion (RBI)

Riskbaserad inspektion (RBI)

Att kunna planera underhåll och förebygga oplanerade driftstopp är avgörande för både din lönsamhet och säkerhet i din verksamhet. Riskbaserad Inspektion (RBI) är en metod för inspektionsplanering med syfte att optimera besiktningen av din utrustning.

RBI-metoden förbättrar tillgängligheten av anläggningen och minskar de löpande kostnaderna. Säkerheten förbättras också då besiktningsintervallen baseras på detaljerade analyser av de verkliga förhållandena för varje enskild anläggning. Det är därför allt fler företag, inom olika branscher, som rekommenderar att använda RBI som en grund för inspektionsplanering.

En RBI-analys innebär en systematisk kartläggning av anläggningen och innefattar detaljerade analyser av skademekanismer, konsekvensanalys och utvärdering av inspektionsmetoder. Sannolikheten och konsekvensen av haveri analyseras för varje enskild komponent, med avseende på både säkerhet- och ekonomi . Inspektionsintervallet baseras sedan på risknivån.

Fördelar med att använda RBI

Kostnadsfördelarna med RBI är potentiellt mycket stora, både vad gäller direkta och indirekta kostnader. 

En RBI-analys ger:

  • Din anläggning och verksamhet är säkrare med minskat antal haverier
  • Du får förbättrad tillgänglighet genom identifikation av och kortare inspektionsintervall för högriskobjekt.
  • Förlängda  inspektionsintervall för lågriskobjekt

Vill du veta mer eller få en offert?