Riskanalys

Riskanalys

All verksamhet är utsatt för risker av olika slag; risker för person-, miljö och egendomsskador orsakade av olyckor eller störningar. Risker som inte är identifierade eller kontrollerade kan resultera i betydande kostnader och försämrade relationer med myndigheter och allmänheten.

Syftet med riskanalysen är att minimera oönskade händelser som kan orsaka skador för person, miljö och egendom.

Ett genomförande av riskanalys innebär dessa huvudsteg:

  • Identifiering av möjliga risker (händelser med negativ effekt)
  • Värdering av sannolikhet
  • Konsekvensanalys
  • Värdering av risk
  • Införande av åtgärder för att minimera risken

Inspecta har lång erfarenhet av olika riskanalyser för industrianläggningar. Vi kan hjälpa till med en flera olika riskanalyser som exempelvis miljöriskanalyser, spridningsberäkningar för giftiga och miljöfarliga ämnen,  ATEX- och SIL riskanalyser, HAZOP och FMEA. Med vår breda kompetens kan vi snabbt anpassa metodiken för dina specifika krav.

Fördelar med riskanalys

  • Identifierar hur olyckor kan uppstå och möjliga konsekvenser
  • Förebygger olyckor och ger därmed en säkrare arbetsmiljö