ATEX – ATmosphère EXplosible

ATEX – ATmosphère EXplosible

För att skapa en brand krävs det i princip bara ett brännbart ämne, syre och en värmekälla. För att skapa en explosion måste dessutom det brännbara ämnet vara luftburet. Riskkällor kan vara något så enkelt som ett pulver eller ett dammlager som blandas med luft.

En explosionsfarlig miljö kan uppstå i alla anläggningar. Det kan räcka med mycket små mängder för att skapa en explosiv atmosfär.

ATEX står för ATmosphere EXplosible och ATEX-direktivet som är implementerat i svensk lagstiftning syftar till att utvärdera sannolikheten för att explosiv atmosfär bildas och vilka risker som kan uppstå. Riskbedömning och klassningsplan är några av de dokument som krävs  om det kan förekomma en explosionsfarlig miljö inom en anläggning.

ATEX-direktiven gäller alla anläggningar, såväl nya som gamla, och ställer bland annat krav på:

  • Riskbedömning av verksamheten
  • Zonklassning av lokaler
  • Upprättande av explosionsskyddsdokument

Riskbedömningen ska dokumenteras och utföras av en person med kompetens inom riskbedömningar i explosiv atmosfär.  Inspecta erbjuder en grundlig riskbedömning av verksamheten i dina lokaler och av din befintliga utrustning.

Vi utför även zonklassning och upprättar grunden till ett explosionsskyddsdokument.

Ett explosionsskyddsdokument baseras på risk­bedömningen av anläggningen och är det samman­fattande dokumentet med avseende på explosionsskyddsåtgärderna. Dokumentet ska hållas aktuellt och vara tillgängligt på varje anläggning.

Vi håller även utbildningar, såväl generella som företagsanpassade

Fördelar

  • Du får kontroll över dina risker
  • Du får en säkrare arbetsplats
  • Du uppfyller lagkrav