Spännings- och konstruktionsanalys

Spännings- och konstruktionsanalys

Klarar dina tryckkärl, rörsystem, ventiler, värmeväxlare, stålkonstruktioner, växellådor och elektronikkomponenter de laster de utsätts för? Med en spännings- och konstruktionsanalys analyserar vi din komponents förmåga att motstå lasterna.

En spännings- och konstruktionsanalys tar hänsyn till de haverimoder som kan uppstå i materialet som till exempel töjning, brott vid anvisningar, buckling/knäckning, utmattning och krypning.

Analyser inleds med att identifiera och analysera alla laster som kan påverka komponenten under dess livstid. Det inkluderar statisk, termisk och dynamisk belastning. Lasterna kan bero på tryck, temperaturcykler, blåst, snö, vågor, jordbävning, tryckslag eller vattenslag mm. Ibland är även restspänningar från tillverkningen, som svetsrestspänningar, avgörande för komponentens prestanda.

 

Syftet med spänningsanalys är oftast:

  • Analys för verifiering av utrustningsdesign enligt normer och standarder. T.ex. EN 13445, EN 13480, ASME VIII, ASME III, Eurocode. Vi utarbetar en rapport som visar att din dimensionering motsvarar bästa praxis och att alla tillämpliga standarder följs.
  • Optimering av design eller koncept i förhållande till aspekter som - livslängd och prestanda, t.ex. utmattning eller motstånd mot spänningskorrosion eller - tillverkningskostnad (tillverkningsmetod och vikt)
  • Bedömning av återstående livslängd för säkerhets- eller produktionskritiska komponenter.
    När den ursprungliga livslängden uppnåtts eller om komponenten utsatts för svårare användningsförhållanden än den dimensionerats för.
  • Bedömning av defekter i industriutrustning vid regelbunden inspektion t ex. lokal godsförtunning, gropkorrosion, krypning, svetsdefekter eller sprickor.

Fördelar med spännings- och konstruktionsanalys

  • Du får kunskap om status på din komponent
  • Du kan planera frö ersättning eller reparation av din komponent
  • Du får kontroll över din anläggning

Vår analys

Kiwa Inspecta använder de senaste analysteknikerna och finita elementanalysprogram och effektiva för- och efterbearbetnings-metoder. Vi utför både linjära och ickelinjära analyser, beroende på vad som är mest effektivt. Exempel använder vi program som ANSYS, ABAQUS, ADINA, PIPESTRESS, CAEPIPE, VVD, Mathcad och CAESAR II.

Internt använder vi exempelvis TUTM för att analysera termisk utmattning och OneTherm för beräkning av spänningar av termiska gradienter i rörsystem utsatta för termiska transienter.

Vi har stor erfarenhet av spänningsanalys med finita elementanalyser, tillämpning av regelverk och standarder samt utvärdering av haverimoder av utrustning i kärnkraftverk, processindustri och tillverkningsindustri

Vi utför industriell forskning och utveckling för att undersöka prestanda hos komponenter som utsätts för höga och komplicerade laster. Våra ingenjörer har omfattande kunskaper om materialbeteende i industriella tillämpningar och har tillämpat sina kunskaper inom ett stort antal områden. Exempelvis hjälper vi företag att visa adekvata säkerhetsnivåer vid lågcykelutmattning. Utvärdering av lågcykelutmattning och även tillverkningsprocesser kräver ofta detaljerad konstitutiv modellering för att rätt kunna fånga upp ickelinjära materialegenskaper (deformationshårdnande, termiskt mjuknande och ratcheting).

Vill du veta mer eller få en offert?