Hållfasthetsanalys

Hållfasthetsanalys är ett verktyg för att kunna fatta
rätt beslut och få bättre kunskap.

Med vår hjälp kan du få rätt kunskap för att besluta om din utrustning behöver bytas ut, om de planerade åtgärderna är effektiva eller hur det mest optimala provnings- och inspektionsprogrammet ska läggas upp.
Du får även bättre kunskap om orsaker till haverier och fel och får rekommendationer kring hur haverier kan undvikas i framtiden.

Hållfasthetsanalys är en viktig del vid bedömning av både nya konstruktioner och vid fitness for service i en befintlig anläggning.

Vi har ledande expertis inom hållfasthetsanalys. Vi tolkar standarder, utför beräkningar och genomför analyser.

Hållfasthetsanalyser är användningsbara inom många områden, exempelvis vid haveriutredningar, konditions- och livslängdsanalyser, belastnings-, hållfasthetsverifiering eller brottmekaniska analyser.

En hållfasthetsanalys ger dig möjlighet att ligga steget före.