Teknisk konsultation

Teknisk konsultation

Vi hjälper dig med analyser och lösningar för ökad säkerhet och tillgänglighet för mekaniska komponenter och system.

Genom analyser inom hållfasthet, material och korrosion samt tillförlitlighets-, risk- och optimeringsmetoder, ger vi dig råd och verktyg för att undvika kostsamma stopp och för att trygga en säker arbetsmiljö. Vi hjälper även till med att utföra riskanalyser och hållfasthetstekniska utvärderingar som krävs för uppfyllande av lagkrav och normer.

Teknisk konsultation

Våra huvudområden är:

För att lösa komplexa problem eller för att ta fram lösningar där anläggningar optimeras i ett helhetsperspektiv, kombinerar vi olika kompetenser och tekniker.

Vi hjälper dig att öka säkerheten och tillgängligheten samt ger dig verktyg att fatta rätt beslut.