TSCAN

TSCAN

TSCAN är ett komplett system för att kontinuerligt scanna tjockleken i magnetiska material. Metoden är speciellt utformad för tjockleksmätning av panntuber men kan även användas på andra typer av rör liksom plana ytor med en nominell tjocklek under 12 mm.

Metoden är speciellt utformad för tjockleksmätning av panntuber men kan även användas på andra typer av rör liksom plana ytor med en nominell tjocklek under 12 mm. Metoden klarar även av kompound och påläggssvetsade tuber.

Mätresultaten presenteras i C-scan som är överskådligt och lätt att förstå. Värdena visas i justerbara färger och med ett enkelt musklick visas tjockleken i den punkten. Om alla fyra väggarna i en panna avsöks är det dessutom möjligt att skapa en roterbar 3D-bild av pannan.

Hög repeterbarhet gör systemet lämpligt för återkommande scanning. Mätningar gjorda vid olika tillfällen kan jämföras och ger en uppfattning om hur snabbt materialet korroderar. Kiwa Inspectas specialister använder TSCAN när en noggrann bedömning av anläggningens status behöver göras. Metoden eliminerar riskerna att missa tunna områden genom kontinuerlig tjockleksmätning i stället för punktmätning. Resultaten är exakta, tydliga och lätta att förstå.

Fördelar med att använda TSCAN

  • Minimerar risken att inte upptäcka materialförtunning mellan två mätpunkter.
  • Ställer små krav på ytans tillstånd, ingen slipning är nödvändig.
  • All data sparas för jämförelse vid framtida kontroller.
  • Dokumentationen är lättförståelig och överskådlig. Ändringsbara inställningar i programvaran gör det möjligt att skapa en anpassad vy.
  • Utmärkt hjälpmedel vid planering av tubbyte. Jämfört med manuell tjockleksmätning kan en uppskattning av hur många rör som behöver bytas ut göras mer exakt och pengar finns att tjäna.