Provning av turbiner

Provning av turbiner

Oplanerade stopp leder till ökade kostnader och lägre lönsamhet, oavsett om driftavbrotten orsakas av tekniska problem eller mänskliga faktorer. Turbiner spelar en avgörande roll i processer. Därför är det viktigt att de fungerar och är i gott skick så länge som möjligt för att kunna undvika driftstörningar. Genom att hitta defekter i tid ökar säkerheten.

Krypning, korrosion och termisk utmattning är exempel på sådant som kan hota turbinens rotorer och turbinbladens infästningar. Det kan så småningom leda till att blad lossnar, balanshål och förändringar i sektioner, sprödbrott eller andra omfattande följdskador på turbinen. Kiwa Inspecta hjälper dig att möta problemen genom att lokalisera, klassificera och bedöma storleken på skadorna.

Genom oförstörande provning (OFP) kan livstiden för en turbin förlängas. Den information vi samlar in ligger till grund för att fatta rätt beslut om underhåll eller modernisering vid rätt tidpunkt. Vår långa erfarenhet av provning av gas- och ångturbiner hjälper dig att hålla en hög tillgänglighet.

OFP av en turbin eller dess komponenter har tre huvudsyften:

  • kontroll i olika etapper vid tillverkning eller reparation
  • kvalitetskontroll av nya eller renoverade komponenter
  • återkommande besiktning under drift för att besluta om reparation eller byte

Vid de flesta kontroller tillämpas visuell provning eller ytprovning. Vi använder även avancerade metoder för att ta reda på skadans djup och tillståndsbedöma alla delar i turbinen. Med de senaste metoderna och teknikerna utför vi kontroller när det passar dig bäst. Vi hjälper dig att planera dina uppgraderingar kostnadseffektivt så att du kan använda turbinen på ett säkert sätt fram till nästa kontroll då en ny bedömning kan göras.

Kiwa Inspectas kompetensområde omfattar också en rad andra tjänster för turbiner, som vibrationsmätningar och spänningsövervakning. Vi fungerar också som en tredjepart i situationer där opartiskhet krävs tillsammans med kompetent expertis, t.ex. vid bedömning av skador eller utvärdering av förbättringsarbete.

Fördelar med provning av turbiner

  • Antal oplanerade stopp minimeras vilket ger bättre lönsamhet
  • Hög tillgänglighet och maximal användningstid
  • Förebyggande underhåll kan planeras i tid
  • Hjälper dig att fatta rätt beslut kring reparationer och byte
  • Välplanerade och kostnadseffektiva stopp
  • Garanterar säkerheten för turbiner
  • Tillförlitlig tillståndsbedömning av hela turbinen, även de inre delarna