Provning av rörledningar

Provning av rörledningar

Rörledningar har ett enkelt syfte; att transportera media. Att hålla rörledningar i gott skick genom åren är inte så enkelt. I värsta fall kan korrosion eller erosion leda till läckage eller explosion. Det kan i sin tur orsaka dyra driftstopp och allvarlig skada på miljö och människor. Därför är det viktigt att tidig upptäcka eventuella skador och att arbeta med förebyggande underhåll och tillståndskontroll. Kiwa Inspecta hjälper dig att garantera säkerheten av dina rörledningar.

Att prova under drift med avancerad oförstörande provning är det mest kostnadseffektiva. Till exempel kan Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) användas på rören ovan och under jord och scanna upp till 150 meter rör. LRUT identifierar defekter som sedan behöver inspekteras närmare med andra metoder, som exempelvis digital röntgen.

Kombinationen av lämpliga OFP-metoder, noggrann planering och projektledning utgör grunden så att du ska kunna fatta rätt beslut, vid rätt tidpunkt. Du får både ett bra underlag för din riskhantering men också detaljerad information för att kunna bedöma fel och prioritera underhållsåtgärder. Kiwa Inspecta utvecklar ständigt nya applikationer för provning under drift. En stor del av vår produktutveckling sker tillsammans med våra kunder.

Kiwa Inspectas tjänster hjälper dig att planera, genomföra förbättringar på ett kostnadseffektivt sätt, minimera förseningar i processen och använda rörledningar på ett säkert sätt. Många fördelar vinns i nära samarbete med våra inspektörer, tekniska konsulter och dig som kund. Tillsammans gör vi beräkningar av funktionsdugligheten hos rörsystemen och arbetar med förebyggande och riskbaserat underhåll samt framtida inspektionsplaner.

Fördelar med provning av rörledningar

  • Hjälper till att förutse framtida problem och förlänger rörledningarnas livstid
  • Förhindrar fara för människor och miljö
  • Förbättrar tillförlitlighet och tillgänglighet
  • Ökad lönsamhet genom maximal drifttid
  • Ger information inför underhållsplaner och beslut
  • Identifierar de mest kritiska komponenterna