Provning av generatorer

Provning av generatorer

Oplanerade driftstopp leder till lägre lönsamhet. Generatorer och komponenter som har nått slutet av sin livslängd ger inte en säker och pålitlig drift. Förebyggande åtgärder som ett väl planerat underhåll är nyckeln till en produktiv drifttid och ökad säkerhet för människor och miljö.

Kiwa Inspecta erbjuder ett brett utbud av tjänster som hjälper dig att hantera och optimera livscykeln för roterande maskiner. Generatorföremål som axlar, stödramar eller hus kan alla ha olika skador och slitage av mekanismer. Stora roterande maskiner genererar olika typer av vibrationer som leder till mekaniska, elektriska och hydrauliska problem. När källan till vibrationerna upptäcks är det viktigt att eliminera den.

I samtliga fall är det viktigt att bedöma varje maskins status och identifiera problem innan skador eller olyckor inträffar. Här ger oförstörande provning hjälp på vägen. Vi kan på ett tillförlitligt sätt upptäcka defekter med våra avancerade OFP-metoder, exempelvis med hjälp av avancerad ultraljuds- eller virvelströmsprovning. Vid en kombination av OFP-provning och vibrationsmätning får du en kostnadseffektiv lösning. Kiwa Inspecta utvecklar ständigt nya användningsområden för provning under drift. Detta för att kunna ge rätt information av skadade mekanismer, som ett stöd till våra kunders beslut.

Tillsammans med våra kunder kan vi planera för de bästa sätten att genomföra inspektioner och moderniseringar kostnadseffektivt. Med korrekt information från inspektioner, noggrann planering och projektledning bidrar vi till att rikta underhållsåtgärder, vid rätt tidpunkt.

Fördelar med provning av generatorer

  • Ökar tillgängligheten och tillförlitligheten
  • Ökar lönsamheten med färre oplanerade driftstopp
  • Ökar säkerheten
  • Ger korrekt information för underhållsplaner och åtgärder
  • Utvärderar statusen av din generator och dess komponenter, identifierar de mest kritiska delarna
  • Hjälper dig att förvalta tillgångarna mer effektivt
  • Förhindrar olyckor som kan skada människor och miljö