Phased Array UT

Phased Array UT

Phased Array UT är en avancerad ultraljudsprovningsteknik som kan utföras på allt från en stumsvets till komplexa geometrier. Phased Array UT ger både snabba och korrekta resultat på allt från små panntuber till massiva turbiner och kärl.

Phased Array UT teknik ger pålitliga och snabba resultat. Genom att kombinera olika sökarvinklar i en och samma avsökning är metoden både tids- och kostnadseffektiv och ökar samtidigt sannolikheten att upptäcka defekter. Position och storlek på eventuella defekter kan tydligt presenteras i färgbilder eller i 3d vilket gör det möjligt för alla att ta del av resultatet.

Phased Array UT ger både snabba och korrekta resultat på allt från små panntuber till massiva turbiner och kärl.

En Phased Array sökare fungerar som en sökare som har delats upp i flera små element. Var och en för sig kan dessa element skicka och ta emot signaler. Genom att variera tiden för de pulserande elementen kan ljudpulsens riktning och fokus styras.

All detektering och storleksbestämning som idag görs med konventionell UT-teknik kan också utföras med Phased Array UT.

Fördelar med Phased Array UT

  • Ger snabbare och mer effektiv provning.
  • Data från provningen sparas och arkiveras, den kan utvärderas i efterhand och jämföras med tidigare provningar
  • Grafiska färgbilder kan bifogas i rapporten.
  • Lättare att prova komplexa geometrier.
  • Bättre upplösning och karakterisering av indikationer.
  • Kan automatiseras.

Vill du veta mer eller få en offert?