Oförstörande provning av plast och komposit

 Fotograf: Termap AB

Oförstörande provning av plast och komposit

Plastmaterial används ofta för att lagra och hantera frätande vätskor, som starka syror eller andra korrosiva vätskor. Konsekvenserna av ett haveri kan därför vara förödande. Oförstörande Provning (OFP) är ett bra verktyg för att inspektera tankar och rörledningar som är gjorda av plast och komposit.

Oförstörande provning av svetsar och fogar är av speciellt stor betydelse vid både tillverknings- och installationskontroller för att kunna garantera kvalitet och säkerhet i nyförvärvade anläggningar innan ägandeförhållandena formellt skrivs över.

Oförstörande provning av all plast kräver speciell kompetens och utrustning. Oförstörande provning av laminat, exempelvis glasfiberarmerad plast, är extra komplicerat – speciellt gäller det tolkningen av de resultat provningen ger.

Kiwa Inspecta arbetar bl.a. med följande testmetoder av glasfiber laminat:

  • Digital röntgen
  • Ultraljudsprovning
  • Visuell kontroll

Fördelar med oförstörande provning av glasfiberarmerat material

  • Du uppfyller myndigheternas krav
  • Du säkerställer kvalitet och säkerheten för nyinköpta anläggningar.
  • Oförstörande provning ger tidig varning om skador vilket minskar kostsamma driftstörningar och ger ökad tillgänglighet.
  • Du får möjlighet att upptäcka skador i tid vilket är en hjälp vid underhållsplanering och reparationer.
  • Vid tillverkningen möjliggör säkra OFP-metoder att ha en mer tillförlitlig och korrekt kontroll av materialet.