Oförstörande provning (OFP)

Oförstörande provning (OFP)

Oförstörande provning används som en del i tillverknings- eller installationskontroll för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel röntgas svetsade förband för att kontrollera svetskvaliteten. Röntgenprovning visar om förbandet är fullständigt svetsad eller om den innehåller defekter som inte är tillåtna.

Oförstörande provning används också som en del av återkommande kontroll eller förebyggande underhåll för att mäta statusen på kritiska komponenter och utrustning. Exempelvis provas golvet i en cistern med en speciell golvscanner. Golvet som består av stålplåtar kan vara utsatt för korrosion och scannern mäter tjockleken hos plåtarna. Om plåtarna är för tunna måste de bytas ut för att undvika läckage.

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat laboratorium för oförstörande provning enligt ISO/IEC 17025. Till höger hittar du en förteckning över våra ackrediteringar.  

Oförstörande provningsmetoder

Vi erbjuder en kombination av grundläggande och mer avancerade oförstörande provningsmetoder;

 • Magnetpulverprovning (MT)
 • Penetrantprovning (PT)
 • Röntgenprovning (RT)
 • Ultraljudsprovning (UT)
 • Visuell kontroll (VT)
 • Virvelstömsprovning (ET)
 • Täthetsprovning (LT)
 • Material identifiering (PMI)
 • Avancerad VT; Videoprobe
 • Avancerad RT; Digitalröntgen
 • Avancerad UT; Phased array, TOFD, EMAT, IRIS,
  Long och Short Range UT
 • Avancerad ET; MFL, SLOFEC, eddyMax, array ET

Kvalificerade medarbetare

Våra medarbetare är certifierade enligt EN 473. Många av medarbetarna är också certifierade enligt ASNT. Personal som arbetar med provning enligt DEL-145 är kvalificerad enligt EN 4179. Provningssystem och personal för återkommande kontroll är kvalificerade enligt externa eller interna kvalificeringskrav.

Kiwa Inspecta är en ledande leverantör av oförstörande provningstjänster. Vår personal är mycket kompetent. Vi investerar kontinuerligt i utbildning och teknik. Utveckling och applikationer för provningssystem sker i tätt samarbete med våra kunder.

Fördelar med OFP

 • Hög kvalitet
 • Verifierar att ställda krav uppfylls
 • Förhindrar fel eller haveri av kritisk utrustning

Vill du veta mer eller få en offert?