Provning av värmeväxlare

Provning av värmeväxlare

Värmeväxlare är viktiga komponenter i många processanläggningar. Vanligtvis är de konstruerade i två olika metaller (bimetalliska) och utsätts för flertalet kemikalier vid höga temperaturer. Under sådana påfrestningar kan korrosion, sprickor, frätning, ytförtunning och andra skador uppstå under drift. Med ett ökat fokus på säkerhet, miljö och driftskostnader är fördelarna med besiktning och tillståndskontroll givna.

Vi hjälper dig att nå maximal kapacitet i värmeväxlaren. På så sätt kan du vidta rätt åtgärder, vid rätt tidpunkt. Vi utför provning och tillståndskontroll med hjälp av olika metoder. Provningsmetoden beror på om vi ska utföra tillverkningskontroll, förebyggande kontroll under drift eller besiktning efter driftsstopp, t ex efter ett läckage.

En stor del av våra provningstjänster utförs med icke-förstörande metoder (OFP). Med oförstörande provning kan onödiga stopp och ökade kostnader undvikas. Vi använder metoder som IRIS och virvelströmsprovning, för att snabbt hitta eventuella brister i värmeväxlartuben.

Genom kartläggning av viktiga områden och kritiska komponenter strävar vi efter att säkerställa god tillgänglighet och minimera driftavbrott.

Inspecta använder de senaste metoderna som möjliggör en god planering för dig som kund. Vi utför kontroller när det passar dig bäst och fullgör uppgraderingar kostnadseffektivt så att du kan använda utrustningen på ett säkert sätt fram till nästa kontroll. Vi kan hjälpa dig att ta fram kontrollplaner och planer för förebyggande och riskbaserat underhåll.

Fördelar med provning av värmeväxlare

  • Upptäcker påfrestningar, korrosion och andra skador
  • Förhindrar läckage, olyckor etc som är skadliga för hälsa och miljö
  • Hjälper dig att vidta rätt underhållsåtgärder vid rätt tidpunkt
  • Sparar kostnader och maximerar drifttiden
  • Gör att värmeöverföringsförmågan kan hållas på beräknad nivå