Provning av cisterner och tankar

Provning av cisterner och tankar

En cistern eller tank och dess utrustning kan utgöra en risk för omgivningen. Tankens innehåll, väder- miljö- och driftförhållandena kan leda till läckage som skadar både människor och miljö. Stopp i ventiler och anslutningsrör, defekta trappor, skadade tankväggar etc. kan vara potentiella säkerhetsrisker. För att undvika riskerna måste tanken hållas intakt och underhållas på rätt sätt, vid rätt tidpunkt. Genom regelbundna kontroller får man djupgående och detaljerad information om tillståndet i tanken. Det kan vi hjälpa till med.

Vid provning av tanken kan vi upptäcka tecken på försämring eller defekter som slitage, sprickor eller korrosion. Vi använder avancerade OFP-metoder som enkelt, kostnadseffektivt och tillförlitligt upptäcker skador i tid. Vi kan till exempel kartlägga tankbotten med floorscanning, som ger en visuell karta över bottenplåtarna. Anslutningsrör scannas enkelt av med en ultraljudsmetod som har lång räckvidd. Vi utför provning både under drift och vid avställning, beroende på vad som behöver göras.

Vi kan utföra provningarna när det passar dig bäst för att minimera förseningar i processen. Du får kunskap för att bättre kunna besluta om underhållsåtgärder och använda utrustningen säkert även fortsättningsvis.

Vi använder den senaste tekniken och det pågår en ständig produktutveckling med hjälp av våra kunder.

I nära samarbete med våra inspektörer, tekniska konsulter och dig som kund kan vi nå flera synergieffekter. Tillsammans gör vi beräkningar om drifttillstånd av tanken och ger förslag på förebyggande och riskbaserat underhåll samt kontroller för framtiden.

Fördelar med provning av cisterner och tankar

  • Hela tanken inklusive all utrustning bedöms
  • Förhindrar läckage och olyckor
  • Skyddar miljön
  • Ökar säkerheten
  • Maximerar drifttid och lönsamhet
  • Hjälper dig att vidta rätt underhållsåtgärder vid rätt tidpunkt
  • Avancerade testmetoder möjliggör kontroller under drift vilket minimerar behovet av t ex byggnadsställningar