LRUT (Long Range Ultrasonic Testing)

LRUT (Long Range Ultrasonic Testing)

LRUT är ett snabbt sätt att lokalisera korrosionsskador i transport- och processledningar. Metoden används för att undersöka stora rörlängder åt gången och kunna identifiera eventuella skador. Dessa korrosions- eller erosionsskador utvärderas sedan vidare med hjälp av exempelvis tjockleksmätning eller profilradiografering.

En sändar- och mottagarring sätts fast runt röret. Ringen skapar en ultraljudsvåg som rör sig i bägge ritningar ut från ringen. Avvikelser i rörväggens tvärsnittsarea orsakar reflektion av en del av vågenergin och identifierar effektivt förändringar i rören som exempelvis korrosion.

Vi får upp resultatet av mätningen på vår dator i form av ett A-scan (x/y-diagram), ett C-scan (”utrullad” vy av hela mantelytan) samt en tabell med information om detekterade avvikelser. Det gör det möjligt för oss att dra korrekta och snabba slutsatser.

Med hjälp av LRUT får du en korrekt statusrapport av dina rörledningar på ett mycket effektivt sätt.

Fördelar med LRUT

  • Lång räckvidd
  • Lämplig vid begränsad åtkomlighet
  • Minimerar avisolering och ställningsbyggande.
  • Kan oftast utföras under drift
  • 100% täckning
  • Snabb utvärdering