Förstörande provning

Förstörande provning

Förstörande provning (FP) innebär metoder för att kunna fastställa mekaniska egenskaper som styrka, seghet och hårdhet. Förstörande provning används till exempel för att ta reda på om kvaliteten hos en svets är tillräcklig för att tåla extrem påfrestning eller för att kontrollera egenskaperna hos ett material.

För att kunna undersöka detta tas ett prov av materialet. Proven utsätts sedan för olika typer av belastningar och påfrestningar. På så sätt kan vi analysera hur mycket materialet tål och vid vilken punkt det slutligen ger upp och spricker. Resultatet jämförs sedan med föreskrifter och/eller kvalitetskrav.

En kombination av förstörande provning och icke-förstörande metoder ger mycket information om material och svetsar. Oförstörande provning visar om sprickor, korrosion eller andra fel finns medan förstörande provning indikerar hur och när objekten riskerar att skadas eller utmattas.

Våra tjänster inom förstörande provning omfattar mekanisk provning (dragprovning, böj- och tryckprov), hårdhetsprovning, makro- och mikroprovning samt materialanalys och metallografiska undersökningar. Vårt laboratorium i Mölndal är ackrediterat för förstörande provning

Fördelar med förstörande provning

  • Kontrollerar egenskaper hos ett material
  • Bestämmer svetskvalitet
  • Hjälper dig att reducera materialbrister, minskar olyckor och kostnader
  • Säkerställer att regelverken följs