Effektiv replikprovning och bedömning av kryplivslängd med hjälp av spänningsanalys

Effektiv replikprovning och bedömning av kryplivslängd med hjälp av spänningsanalys

I rörsystem med höga drifttemperaturer utsätts komponenter som T-stycken och böjar för förhöjda spänningar. De blir därmed mer känsliga för krypning (tidsberoende deformation) och utveckling av krypskador som med tiden leder till krypsprickor och risk för haveri.

För att ha kontroll över hur krypskadan utvecklas används ofta replikprovning. I områden med spänningskoncentrationer kan man göra replikprovning, dvs. avtryck av mikrostrukturen, på mindre områden för att bedöma krypningens omfattning. 

Med hjälp av en noggrant utförd spänningsanalys av rörsystem kan vi identifiera kritiska positioner som behöver replikprovas.

Vi hjälper dig att kontrollera och övervaka dina rörsystem så att du slipper oplanerade driftstopp.

Vi har förbättrat metoderna för röranalyser genom:

 • Riktlinjer för effektiv rörmodellering
  Nu kan vi genomföra mycket effektiva analyser med fullgoda resultat. Vi har systematiskt undersökt svårigheter som kan förekomma vid sammanställning av ingångsdata, programinställningar och modellering. Resultaten har sammanställts i våra riktlinjer för elastiska analyser.
 • Elastiska röranalyser
  För ångledningar med en drifttemperatur strax under gränstemperaturen för krypdimensionering är krypsprickor vanliga efter ca 25 års drift. I sådana ångledningssystem kan positioner för replikprovning fastställas genom elastisk röranalys.
 • Röranalys där krypning ingår i materialmodellen
  Kryprelaxation och krypdeformation måste tas hänsyn till vid analys av rörsystem med en drifttemperatur över gränstemperaturen för krypdimensionering. På grund av starter och stopp måste även ackumulering av kryptöjning tas i beaktning för att kunna peka ut kritiska positioner för replikprovning.
 • Komponentanalys för att precisera lokala områden för replikprovning
  Vi kan nu modellera och analysera spännings- och töjningsfördelningen över tid i komponenter som T-stycken där även systemspänningar från röranalysen har adderats. På det viset kan replikprovningen begränsas till de kritiska positionerna på komponentnivå.
 • Bedömning av återstående kryplivslängd
  Genom att analysera utvecklingen av kryptöjning i kritiska positioner i kritiska komponenter i drift kan vi bedöma den återstående livslängden med mycket högre precision än tidigare. Replikprovningen verifierar att resultaten är tillförlitliga.

Fördelar

 • Kiwa Inspectas replikprovning är mer förmånlig eftersom spänningsanalysen preciserar vilka komponenter i rörsystemet som är kritiska och bör replikprovas.

 • Då driftstoppen blir mycket kortare är den precisionen och effektiviteten avgörande. 

 • Du får högre säkerhetsnivåer eftersom risken att kritiska positioner lämnas oprovade minimeras.

 • Spänningsanalysen ger möjlighet att minska potentiellt signifikanta spänningar i rörsystemen på ett tidigt stadium.

 • Större möjligheter att göra bedömningar av återstående livslängd med avseende på krypning. Bedömning av återstående kryplivslängd i rörsystem och dess komponenter kan analyseras med en betydligt högre precision än tidigare.