Digitalröntgen med Digital Detector Array - DDA

Digitalröntgen med Digital Detector Array - DDA

Vi har tagit utvecklingen av digitalröntgen ännu ett steg. Med hjälp av Digital Detector Array - DDA är det nu möjligt att digitalröntga din utrustning under drift.

Vi utför digitalröntgen med en digital panel som skickar röntgenbilden till datorn där provningsingenjören utvärderar resultatet direkt. Med hjälp av en programvara utvärderar provningsingenjören röntgenfilmen och mäter olika defekter. Vi förstärker och lyfter fram olika delar av det röntgade objektet för att närmare undersöka eventuella defekter. 

Beroende på vilket material som ska undersökas använder vi olika strålkällor. För de flesta material fungerar ett traditionellt röntgenrör. Vid tunnare gods med låg densitet, som till exempel plast, använder vi batteridrivet pulsröntgenrör. Vid väldigt tjocka material eller material m ed hög densitet använder vi isotoper. Den digitala panelen kräver mindre strålning jämfört med traditionell röntgenfilm.

Med hjälp av digitalröntgen med  Digital Detector Array - DDA är det möjligt att röntga genom isolering och under drift. Du behöver inte längre stoppa anläggningen för att ta reda på hur dina objekt mår.

Fördelar med digitalröntgen med  Digital Detector Array - DDA

  • Provning under drift
  • Provning genom isolering
  • Provning på olika material t.ex. plast och komposit, trä, aluminium, stål och betong
  • Provning av komponenter med varierande tjocklek och material
  • Tids- och kostnadsbesparande
  • Mer miljövänligt än traditionell röntgenfilm

Vill du veta mer eller få en offert?