Produktcertifiering av tryckbärande anordningar

Produktcertifiering av tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar är potentiellt farliga. Därför har Europeiska unionen utvecklat direktiv som tillsammans med den nationella lagstiftningen ställer stränga krav på mekanisk säkerhet, hållbarhet och driftsäkerhet av utrustning och aggregat. Direktivet gäller tryckkärl, värmeväxlare, ånggeneratorer, ångpannor, industriella rörledningar, säkerhetsutrustningar, aggregat och tryckbärande tillbehör. Säkerhetskrav måste tas i beaktning redan vid utformning av nya tryckbärande anordningar.

Kiwa Inspecta erbjuder produktcertifiering och systemcertifiering som oberoende anmält organ. Certifieringen visar att din utrustning uppfyller väsentliga säkerhetskrav inom konstruktion, tillverkning och provning. När din produkt uppfyller kraven har du som tillverkare rätt att CE-märka dina produkter vilket är en internationell signal om kvalitet, förtroende och säkerhet.

För att kunna garantera säkerheten och uppfylla kraven behövs experthjälp. I certifieringsprocessen verifierar Kiwa Inspecta att de tekniska ritningarna uppfyller kraven och att den tryckbärande utrustningen är byggt enligt standarder och föreskrifter.

Dessutom kan vi hjälpa dig med andra tjänster inom kontroll, provning och certifiering för att säkra kvaliteten och säkerheten av din utrustning. Exempelvis stödjer vi dig med återkommande kontroller, oförstörande provning, haveriutredningar och livscykelanalys för att hålla utrustningen säker och i gott skick så länge du vill ha den i drift.

Fördelar med produktcertifiering av tryckbärande anordningar

  • Garanterar säkerheten för människor och miljö
  • Säkerställer att produkterna når överensstämmelse
  • Främjar hög kvalitet i design- och tillverkningsfas
  • Ökar drifttillgängligheten  
  • CE-märket främjar konkurrenskraften och fri rörlighet för varor inom EU och EES-marknaden (totalt 30 länder) och underlättar försäljningen

Vill du veta mer om certifieringsprocessen?

Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.