Produktcertifiering av maskiner

Produktcertifiering av maskiner

Nya maskiner, utbytbar utrustning och lyftredskap ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i maskindirektivet (2006/42/EC). Produktcertifiering av maskiner enligt maskindirektivet garanterar en hög säkerhetsnivå och ger en konkurrensfördel för tillverkaren inom EU.

Produktcertifiering av maskiner enligt maskindirektivet garanterar en hög säkerhetsnivå och ger en konkurrensfördel för tillverkaren inom EU.

Kiwa Inspecta är anmält organ för maskindirektivet och utför produktcertifiering och utfärdar EG-Typintyg. Produkter som certifieras av ett anmält organ behöver inte genomgå produktcertifiering i varje land separat. Ett utfärdat EG-Typintyg gäller inom den gemensamma europeiska marknaden.

Gemensamma regler garanterar en hög säkerhetsnivå för konstruktion, tillverkning, användning och skötsel av maskiner inom EU. Gemensamma regler skapar också fri rörlighet för maskiner inom EU och EES.

Med produktcertifiering enligt maskindirektivet kan tillverkare sälja sina produkter inom EU på lika tekniska villkor vilket främjar konkurrenskraften. Produktcertifiering är också en signal om säkerhet i övriga världen vilket är en fördel för tillverkare som exporterar produkter utanför EU och EES området.

Kiwa Inspecta hjälper även till med en frivillig certifiering och att utfärda ett typintyg. Typintyget ger dig som tillverkare möjlighet att genom en oberoende part visa att produkten överensstämmer med gällande säkerhetskrav.

Fördelar med produktcertifiering av maskiner

  • Garanterar att maskinen är utformad, tillverkad och använd på ett säkert sätt
  • Säkerställer att maskinen överensstämmer med maskindirektivet
  • Tryggar fri rörlighet för maskinen inom EU och EES
  • Underlättar internationell handel även utanför EU och EES
  • Stärker konkurrenskraften

Vill du veta mer om certifieringsprocessen?

Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.