Produktcertifiering av hissar och säkerhetskomponenter

Produktcertifiering av hissar och säkerhetskomponenter

Nya hissar och säkerhetskomponenter som är avsedda att användas i en hissanordning (definitionen på hissar och undantagen från reglerna framgår av kap1 2014/33/EU) ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i hissdirektivet. För att säkerställa att hissen uppfyller dessa krav är produktcertifiering en av de metoder som är beskrivna i direktivet.

Syftet med direktivet är att gemensamma regler ska garantera en hög säkerhetsnivå för konstruktion, tillverkning, användning och skötsel av hissar inom EU. Gemensamma regler ska också skapa fri rörlighet för varor och tjänster inom EU och EES området.

Kiwa Inspecta är ett anmält organ mot hissdirektivet. Vi kan därför utföra produktcertifiering och utfärda EG-typintyg. Produkter som certifieras av ett anmält organ behöver inte genomgå produktcertifiering i varje land separat. Ett utfärdat EG-typintyg gäller inom den gemensamma europeiska marknaden. Det främjar konkurrenskraften för tillverkarna då de kan sälja sina produkter inom EU på lika tekniska villkor.

Produktcertifieringen är också en signal om säkerhet i övriga världen vilket är en fördel för tillverkare som exporterar produkter utanför EU och EES området.

Utöver certifiering enligt hissdirektivet kan Kiwa Inspecta även hjälpa till med frivillig certifiering och utfärdande av typintyg. Typintyget ger dig som tillverkare möjlighet att visa att produkten överensstämmer med gällande säkerhetsnivå.

Fördelar med produktcertifiering av hissar och säkerhetskomponenter

  • Ser till att hissar är säkra att användas
  • Främjar hög kvalitet i produktionsfasen
  • Säkerställer att produkterna överensstämmer med direktiv
  • Tryggar fri rörlighet för varor inom EU och EES-marknaden (totalt 30 länder).
  • Underlättar internationell handel 
  • Främjar konkurrenskraften.
  • Ger värdefull information till tillverkaren

Vill du veta mer om certifieringsprocessen?

Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.