Kvalificering av svetsprocedur-
specifikationer för stål

SS-EN ISO 15614-1/SS-EN ISO 15613
I dagens industriproduktion blir kvalitetsstyrning vid svetsning allt viktigare.

Krav på rätt svetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, myndigheter etc. Många svetsande företag har redan anpassat sin svetstekniska produktion till de kvalitetsstyrningsstandarder som utarbetats.

Svetsprocedurer

Standarder som ISO 3834, ISO 9001 och EN 1090-2 anger att kvalitetsarbetet ska identifiera och planera de produktionsprocesser som direkt påverkar kvaliteten. Processerna ska utföras under styrda förhållanden. Särskilt gäller det för processer som inte kan verifieras vid efterföljande kontroll och där brister uppenbaras först efter det att produkten tagits i bruk. Svetsning är en sådan process där särskilda svetsprocedurer kan behövas.

Kvalificering av svetsprocedurer

Svetsprocedurer kan, beroende på produktens tillämpning och svetsförbandets geometri, kvalificeras på olika sätt, t. ex. enligt följande standarder

  • SS-EN ISO 15614 Svetsprocedurkvalificering
  • SS-EN ISO 15613 Utfallssvetsprovning

Det är mycket viktigt att innan produktionen inleds, bestämma vilken metod ett svetsdatablad (WPS) ska kvalificeras enligt, då krav på kvalificering finns. Användningen av en särskild metod för att godkänna en svetsprocedur är ofta ett krav i konstruktionsreglerna eller krav från kund, myndighet eller tillverkaren själv.

Ackrediterad kvalificering av svetsprocedurer
enligt SS-EN ISO 15614-1/SS-EN ISO 15613

En svetsprocedurkontroll börjar alltid med upprättandet av ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) enligt ISO 15609.

Ett standardiserat provstycke (15614-1) eller ett produktionsliknande svetsförband (15613) svetsas upp under övervakning av Kiwa Inspecta enligt det preliminära svetsdatabladet. Kiwa Inspecta genomför sedan förstörande och oförstörande provning av provstycket. Resultaten från provningen tillsammans med uppgifter från övervakningen rapporteras i form av en WPQR (protokoll för att kvalificera en svetsprocedur). WPQR anger giltighetsområden inom vilka kvalificerade svetsdatablad (WPS) kan upprättas.

Kiwa Inspecta är ackrediterat av SWEDAC för provning som innefattas i godkännande av svetsprocedurspecifikationer.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Vi övervakar provsvetsning, utför all den provning som ingår och utfärdar WPQR.
  • Vi ger information om vilka regler som gäller och erbjuder kurser om aktuella standarder.
  • Vi är anmält organ mot Tryckkärlsdirektivet, PED.